Ko darīt, ja nomira tuvs cilvēks

Sabiedrībā valda stereotips, ka nāves gadījumā ir steidzami jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība un Valsts policija. Patiesībā, nedz ātrā palīdzība, nedz Valsts policija neizsniegs jums apliecību par mirušā nāves cēloni un nenogādās mirušo morgā. Šiem nolūkiem ir paredzēti ārsti un apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji. Neatliekamā medicīniskā palīdzība ir paredzēta dzīvības glābšanai un uz nāves gadījumu ir tiesīgi neizbraukt. Izņēmums, ja pieteiksiet, ka neesat pārliecināti par nāves iestāšanos. Šādā gadījumā neatliekamās palīdzības brigāde ieradīsies un konstatēs nāves faktu, izsniegs norīkojumu mirušā nogādāšanai morgā. Šis norīkojums var noderēt saskarsmē ar ģimenes ārstu un gadījumos, ja mirušajam nepieciešama autopsijas veikšana, nāves cēloņa noskaidrošanai. Savukārt, Valsts policija ir pieaicināma vienīgi tad, ja nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums.    

Ja tuvinieks ir miris mājās

Ja tuvinieks ir miris dabīgā nāvē, bez vardarbīgas nāves pazīmēm, Jums ir jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu. Konstatējot nāves faktu un vērā ņemot mirušā slimības vēsturi, ģimenes ārsts izsniedz apliecību par nāves cēloni. Šis dokuments ir nepieciešams, lai saņemtu miršanas apliecību un veiktu tālākās ar izvadīšanu saistītās darbības. Nezināma nāves cēloņa gadījumā, vai, ja mirušais ir bijis jaunāks par 59 gadiem, ģimenes ārsts izsniedz norīkojumu mirušā autopsijas veikšanai, nāves cēloņa noskaidrošanai. Brīvdienās un svētku dienās vai nakts stundās, ģimenes ārsti bieži vien nav izsaucami. Šādā situācijā Jūs varat sazināties ar poliklīnikas dežūrējošo ārstu vai atlikt vizīti pie ģimenes ārsta uz vēlāku laiku, par to savstarpēji vienojoties. Jebkurā gadījumā Jums ir jāpiesaka tuvinieka nogādāšana morgā, kur mirušais tiks uzglabāts atbilstoši prasībām. Pilsētas robežās mūsu darbinieki ieradīsies 1 stundas laikā pēc pakalpojuma pieteikšanas, veiks mirušā nogādāšanu morgā, informēs Jūs par turpmākajiem soļiem.

Ja tuvinieks ir miris slimnīcā

Par nāves iestāšanos Jums paziņos ārstējošais ārsts, uzaicinās Jūs ierasties slimnīcas nodaļā veikt formalitātes. Ja piederīgajiem nāves cēlonis ir zināms un pretenzijas pret tuvinieka ārstēšanu nav, tiek rakstīts iesniegums, lai neveiktu mirušā autopsiju. Pretējā gadījumā, ja piederīgie apšauba nāves cēloni vai nav apmierināti ar tuvinieka ārstēšanu, tiek pieprasīta mirušā autopsijas veikšana nāves cēloņa noskaidrošanai. Ir gadījumi, kad mirušā autopsijas veikšana ir obligāta. Apliecību par nāves cēloni izraksta ārstējošais ārsts, nodaļas vadītājs vai pataloganatoms, izsniedz šīs apliecības Pataloganatomijas nodaļā – morgā. Pirms došanās uz slimnīcu Jūs varat vērsties mūsu birojā, lai pieteiktu apliecības saņemšanu un mirušā apģērba vai citu aksesuāru nogādāšanu morgā. 

Ja noticis ir noziegums vai nelaimes gadījums

Ja tuvinieks ir miris mājās vai sabiedriskā vietā un nāves cēlonis ir noziegums vai nelaimes gadījums, Jums ir jāsazinās ar Valsts policiju. Policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu Valsts Tiesu medicīnas centra morgā, izsaucot tam paredzēto dienestu. Pēc ekspertīzes veikšanas tiek izsniegta apliecība par nāves cēloni. Jūs varat vērsties jebkurā no mūsu filiālēm, pieteikt apliecības saņemšanu un mirušā apģērba nogādāšanu morgā. Mūsu darbinieki aiztaupīs Jums šo apmeklējumu. Gadījumos, kad mirušo paredzēts kremēt, ir jāsaņem prokurora atļauja kremācijas veikšanai.

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs

Ja tuvinieks ir miris ārvalstīs, bet apbedīt vēlaties Latvijā, ir nepieciešama mirušā transportēšana specializētā transportā un cinka zārkā. Latvijā tiek veikta mirušā pārzārkošana, apbedīšana cinka zārkā ir aizliegta. Dokumentu noformēšanu mirušā izvešanai no valsts veic attiecīgās valsts apbedīšanas birojs. No Latvijas kapsētas ir jāsaņem rakstiska atļauja mirušā apbedīšanai. Mēs veicam mirušā transportēšanu no Eiropas Savienības un citām valstīm.